HERO

Erasmus+ onderzoeksproject van Pegode

Pegode nam de voorbije 3 jaar deel aan een Erasmus+ onderzoeksproject, genaamd HERO: Housing – an educational European ROad towards civil rights.

Het HERO-project ging aan de slag rond huisvesting voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar is grotendeels ook van toepassing voor mensen met een beperking.

Er werd nagegaan wat belangrijk is en waarmee je rekening moet houden wanneer je start met een nieuw huisvestingsproject en hoe een breder netwerk van mensen hiervan op de hoogte kan zijn en betrokken kan worden.

Dit alles werd neergeschreven in een handboek en curriculum en kan je terugvinden via volgende links:

Handboek: http://www.housing-project.eu/download/HERO-eBook-DE.pdf
Curriculum: http://www.housing-project.eu/download/curriculum-DE.pdf