vzw Raakzaam

Raakzaam wil in ontmoeting welzijn creëren. Een aantal toetsstenen geven ons hierbij richting.

Co-creatief:
 We betrekken elkaar maximaal in het bedenken van een gepast antwoord op de vraag. We gaan voor gedeelde expertise en partnerschappen waarbij we elkaar aanvullen en leren van elkaar. We durven ‘out of the box’ te denken en verder te gaan dan het voor de hand liggende. We maken hierbij volop gebruik van de positieve energie en dynamiek die samen creëren ons brengt.

Met aandacht: 
Wat we doen, doen we bewust. Met respect voor en nieuwsgierigheid naar de eigenheid van de ander. We zijn betrokken en sensitief. We geven en nemen tijd om echt te luisteren naar de vraag. We zijn aanspreekbaar en bereikbaar. Zo werken we samen aan een stevige basis en komen we vanuit gelijkwaardigheid tot antwoorden.

Duurzaam:
 We zijn betrouwbaar en standvastig. We toetsen onze keuzes af aan de impact die zij hebben, vandaag, morgen en in de toekomst. In het uitvoeren van onze kernopdracht grijpen we kansen aan om bij te dragen aan sterke relaties, meer welzijn en een beter milieu.

In verbinding: 
We zetten maximaal in op verbinding met onszelf, met elkaar en met de omgeving. Zo versterken we onze relaties en onze netwerken. Samen houden we de draad vast en gaan we voor hetzelfde doel.

Veerkrachting:
 We geloven in de ‘veer’kracht van mensen. We erkennen ieders talenten, expertise en kwetsbaarheid. We benutten en versterken het aanwezige vermogen om om te gaan met datgene wat op het pad komt. We grijpen situaties aan om antwoorden te formuleren, om te groeien en groei te ondersteunen.

Ondernemend: 
Met goesting en drive werken we dag in dag uit aan ons hoger doel. We scheppen ruimte voor ieder om te durven en te kunnen. We spelen in op wat zich voordoet en op tendensen in de maatschappij. Ook nemen we zelf initiatief om te vernieuwen.


Met Raakzaam richten we ons tot alle mensen voor wie onze ervaring en expertise van toegevoegde waarde kunnen zijn.

vzw Raakzaam