vzw Den Dries

Den Dries vzw begeleidt volwassenen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking. Wij zijn er voor alle mogelijke zorgvragen  en bieden ondersteuning in wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Dit kan zowel thuis, in de eigen woonomgeving van de gebruiker, op één van onze eigen locaties of in diverse woonvormen in de regio Gent – Meetjesland. Ook de familie en omgeving kunnen met hun zorgvragen bij ons terecht.

Onze overtuiging is dat ook mensen met een beperking het recht hebben om hun leven zoveel mogelijk in eigen handen te nemen en daarin zelf keuzes te maken. Alleen zo kan men volwaardig deel uitmaken van de maatschappij en een leven leiden dat waardevol is voor henzelf én voor hun omgeving. Wij willen daarin samen een weg afleggen en hen maximale kansen bieden om zelf keuzes te kunnen maken in het wonen, de daginvulling en het sociaal leven.

Onze ondersteuning is erop gericht om deze zelfbeschikking en zelfredzaamheid te behouden en zelfs te vergroten. We bieden een veilige omgeving en werken vanuit een vertrouwensrelatie waarin ieders eigenheid onvoorwaardelijk wordt aanvaard. Met de familie en het netwerk streven we naar een actief en betrokken partnerschap, naar een verrijkende dialoog op basis van ieders ervaringen en deskundigheid. Het belang van de zorgvrager staat daarbij altijd centraal.

In alles wat we doen beschouwen wij een ‘onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid’ als de basis voor onze dienstverlening. De Gentle Teaching-benadering stuurt onze unieke aanpak en aanwezigheid. Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn.

Iedereen in en rond Den Dries is nauw betrokken bij de werking en de waarden van onze organisatie. Wij willen een warme, levendige organisatie zijn met een open communicatie en een transparant beleid. Den Dries wil binnen de zorgsector een pioniersrol vervullen, blijven zoeken naar innovatieve oplossingen en een bron van inspiratie zijn voor andere organisaties.

vzw Den Dries