vzw De Lovie

De Lovie vzw ondersteunt jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek.


vzw De Lovie