Kwaito is een coöperatieve vennootschap van sociale ondernemers die ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving. We verschuiven het model van 'de persoon centraal' naar 'de persoon en zijn omgeving centraal'. Kwaito staat voor kwalitatief, innovatief en toekomstgericht ondernemerschap. We willen invulling geven aan begrippen zoals solidariteit, inclusiviteit en duurzaamheid en zo het beleid mee bepalen rond mensen met een kwetsbaarheid.