Kwaito: ondernemen, verbinden en bewegen!​

Als verbindend ondernemer wil Kwaito iedereen inspireren en bewegen in de transitie naar een nieuw (zorg)systeem en een nieuwe taal. Kwaito wil zorg en samenleving anders organiseren door zelf te ondernemen. De lokale ‘community’ is de motor voor het ondernemerschap, verbinding onze sleutel. Innovatieve en rendabele modellen op vlak van wonen, dagbesteding, werken, vrije tijd en mobiliteit zijn ons doel. Mensen met verhoogde kwetsbaarheid onze focus.​

Kwaito - verwijzend naar de gelijknamige Zuid-Afrikaanse muziekstijl - staat synoniem ​
voor de stem van het volk en een manier van in het leven staan. De coöperatie onderneemt voor mens, milieu en maatschappij en telt 11 gangmakers, gespreid over heel Vlaanderen. ​