kwaito in de kijker

Op 5 oktober ’17 nam ik deel aan een dialoogdag over Vermaatschappelijking, georganiseerd door de Academische Werkplaats Vermaatschappelijking Gent. Ik ging tijdens een sofagesprek in debat met Jeroen De Weerdt, beleidsmedewerker bij Onafhankelijk Leven vzw.

Mijn naam werd doorgegeven door Peter Goris, eindredacteur van sociaal.net. Hij kent mijn visie over Vermaatschappelijking en hij waardeert de wijze waarop ik dit thema genuanceerd benader. Soms krijgt sociaal.net artikelen binnen over dit thema die eerder vanuit een paternalistische invalshoek geschreven worden, maar dat paternalisme vindt hij gelukkig niet bij mij terug.

Binnen
KWAITO merk ik eenzelfde teneur. Voorzieningen die al jaren pionieren in de ondersteuning van personen met beperkingen vinden elkaar en wensen op een constructieve wijze invulling te geven aan sociaal ondernemerschap. Zij verenigingen zich niet vanuit een anti-visie op het beleid, maar willen pro actief het beleid mee bepalen en de toekomst in de ogen kijken.

Ondanks het feit dat de uitvoering van de persoonsvolgende financiering, op zijn zachts gezegd, stroef en onrechtvaardig verloopt, blijven de leden van KWAITO niet in het klaaghoekje zitten.

KWAITO wil dat het beleid empathisch reageert op de ongerustheid die gebruikers, het netwerk en de mantelzorgers formuleren. KWAITO verwacht dat de minister, de werkgeversgroeperingen en bijstandsorganisaties niet enkel ambtelijke oplossingen verzinnen telkens een individueel probleem persaandacht krijgt, maar hun beleid wezenlijk bijsturen. KWAITO volgt het standpunt van minister Vandeurzen dat er zorggarantie moet zijn voor personen met een beperking, maar niet enkel voor de personen met de grootste ondersteuningsnood. ELKE persoon met een beperking heeft recht op adequate hulp binnen een redelijke termijn.

KWAITO wil sectoroverschrijdend mee op zoek gaan naar antwoorden voor de vele verzuchtingen waarmee de leden dagelijks geconfronteerd worden. KWAITO wil dit doen vanuit verbondenheid met alle spelers, zoals de eigenregieprojecten, de lokale gemeenschappen en de eerstelijnsdiensten. Daarbij staat samenwerking, kwaliteit, duurzaam, ethisch, sociaal ondernemen én solidariteit centraal.

Oostrem vzw is dan ook zeer tevreden dat zij deel uitmaakt van deze nieuwe organisatie.

Mario Vanhaeren
Algemeen directeur
vzw Oostrem