doelgroepmedewerkers aan het woord

Het Werkbureau is het project van Pegode VZW dat begeleid werken aanbiedt. De opdracht van het Werkbureau is personen met een beperking te laten participeren in de maatschappij via onbezoldigde arbeid op maat om zich te ontplooien in het normaal economisch circuit (NEC) op fysisch, cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Dit doen we door middel van blijvende begeleiding van een jobcoach.

Enerzijds zoeken wij naar taken waarbij de persoon zich echt nuttig kan maken. Geen pure bezighouding en werkjes zonder doel dus. De taken die de begeleid werkers opnemen dienen van die aard te zijn dat ze een aanduidbare meerwaarde bezorgen aan de arbeidspost. De begeleid werker neemt een deeltaak van een vaste werknemer over zodanig dat deze werknemer een andere taak kan uitvoeren.

In de video laten we graag enkele doelgroep medewerkers aan het woord om hun ervaring te delen:

Bies Henderickx
Bestuurder
vzw Pegode