vzw Vesta

Vesta vzw ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie én netwerk bij het maximaliseren van hun levenskwaliteit. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele noden.

Onze medewerkers vervullen hierbij een centrale rol. Daarom investeren wij in de groei van elke medewerker én in verbondenheid.  We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele verwachtingen.

Hierdoor realiseren wij in de huidige maatschappij een meerwaarde. Bovendien nemen wij actief contact met alle belanghebbenden om zo mee te werken aan maatschappelijke ontwikkelingen.

vzw Vesta